undercoverux.com forbrukslån Hva bør et lån koste for at det kan kalles billig?

Hva bør et lån koste for at det kan kalles billig?

Hva bør et lån koste for at det kan kalles billig? post thumbnail image

Du opplever kanskje fra tid til annen et behov for mer penger enn du har tilgjengelig. Det er store forskjeller mellom banker og lånetyper, samt hvilke betingelser disse kan tilby. Det kan lønne seg å bruke tid på å sette seg inn i de tilgjengelige alternativene. Gjør dette før du signerer en låneavtale. Hver enkelt husstand har ulike muligheter og grenser for hvilke lån de har tilgang til. Også hvor stor sum det er mulig, samt riktig å låne. I denne artikkelen skal vi gjennomgå ulike lånetyper, samt hvordan finne billige totalkostnader.

Ulike lånetyper

Lån med sikkerhet er der banken tar garanti i dine eiendeler. Slik vil ikke banken tape penger i tilfelle mislighold. Om du ikke betaler tilbake som avtalt, kan banken ta eierskap i eiendelen det er stilt sikkerhet i. Denne lånetypen har dermed lavere rente enn usikrede lån, da banken opplever mindre risiko for tap av penger. Den vanligste formen av denne lånetypen er boliglån. Du stiller da sikkerhet i egen bolig.

Ved lån uten sikkerhet, stiller du ingen garanti i egne eiendeler. Banken vurderer da risiko basert på blant annet dine inntekter og utgifter. De vurderer også ut fra lånets totalbeløp, og om du har betalingsanmerkning. Dette innebærer en høyere grad av risiko for banken. De vil derfor kreve høyere rente, som kompensasjon. Ulike varianter av denne lånetypen kan være kreditter, som kredittkort og kassekreditt. Du kan også finne blant annet ulike typer forbrukslån, smålån og rammelån. Du kan bruke disse pengene på hva du vil.

  • Sikrede lånetyper har lavere rente enn de uten sikkerhet
  • Lånetyper uten sikkerhet kan brukes til det du vil

Finne riktig låneform

Den beste låneformen for deg, avhenger av din situasjon og individuelle behov. Du må derfor først kartlegge dine behov, før du søker. Dette kan være lånebeløpet, lengde på nedbetalingstid, eller grad av fleksibilitet ved innskudd og uttak. Det kan også innebære øvre grense for månedlige nedbetalinger. Blant annet en kreditt, er fleksibel. Her kan du ta ut og sette inn penger etter behov, og inntektsnivå. Et tradisjonelt forbrukslån er strukturert med faste månedlige innbetalinger. Her vil du på forhånd motta en bestemt dato for avslutning av avtalen.

Du bør selv tilrettelegge for en best mulig økonomi for din situasjon. Dersom du har en tendens til å handle spontant, bør du gjerne søke om en avtale med fast nedbetalingsstruktur. Slik vil du lettere kunne unngå sløsing, samt økte rentekostnader. Sett gjerne opp en oversikt på forhånd over hva pengene skal brukes til, og følg denne nøye. Dersom du er nøktern, kan du ofte ha fordel av en kreditt. Her vil du kun betale renter av det utestående beløpet. Resten av pengene står trygt på konto.

Hvordan finne den billigste låneavtalen

Inkluder alltid alle kostnader for å beregne hvilken låneavtale som er billigst. Den nominelle renten oppgir kun rentesats. Den effektive renten inkluderer øvrige kostnader. Legg derfor alltid den effektive renten til grunn ved sammenligning av ulike tilbud. Vær oppmerksom på at renten bankene oppgir, er den gjennomsnittlige renten de tilbyr sine kunder. Du kan som ny kunde derfor få tilbud om både en lavere eller høyere rente enn denne. Dette baseres på bankens opplevde risiko ved din låneavtale. Du kan få en billigere låneavtale dersom du har en robust økonomi.

Betingelsene en bank kan tilby deg som søker, baseres på opplevd risiko for riktig betjening av låneavtalen. Dette betyr at en rente som én person får tilbud om, kan være utilgjengelig for en annen. Ulike banker kan også oppleve ulik grad av risiko hos samme person. Hent derfor tilbud fra flere banker. Dette gir økt mulighet for å få en billig låneavtale. Bruk gjerne en kalkulator. For eksempel DNB tilbyr en på sine nettsider, for å sammenligne tilbud.

  • Velg lånet med laveste totalkostnad
  • Ikke søk om mer penger enn nødvendig
  • Søk hos flere banker for godt sammenligningsgrunnlag
  • Bruk all tilgjengelig kapital til å betale raskt tilbake

Opplevelsen av pris er subjektiv

Om en låneavtale oppleves billig eller ikke, er subjektivt. Dette avhenger av dine forutsetninger for tilgjengelig rentesats. Det vil også avhenge av hva du velger å bruke pengene på. Ved en god investering, kan dette oppleves billig. Ved en dårlig investering derimot, kan det oppleves som en fordyring av et eksisterende tap. Det er din opplevelse av om det du har brukt penger på, er verdt den ekstra kostnaden. Dette vil derfor variere fra person til person.

De fleste låneavtaler har en høyere kostnad, enn dersom du handler av egen inntekt. Et unntak er kreditt. Denne tilbyr kostnadsfri start, såfremt beløpet betales innen fristen. Utenom dette vil et lån nesten alltid telle som en ekstra utgift. Det er tross alt dette som gir låneaktører fortjeneste. Du bør derfor alltid veie alternativene. Opptak av lån med påfølgende kostnader, mot å utsette investeringen til du har spart med egen inntekt. Eventuelt kan du også velge å ikke gjøre investeringen. Et rimeligere alternativ du har råd til med egen inntekt, kan også være en løsning.

  • Vurder om lånet er verdiskapende nok til å oppleves rimelig
  • Prøv å gjøre en objektiv avveining av om låneavtalen er fornuftig eller ikke

Å låne smart

Å låne penger kan i enkelte tilfeller være en god økonomisk beslutning. For eksempel dersom du investerer for å tjene mer på dette, enn summen på de totale lånekostnadene. Det kan også være å ta opp et studielån. Dette kan hjelpe deg å ta en utdanning, som øker inntekten med mer enn tilbakebetalingen vil koste. Husk at kort nedbetalingsperiode alltid vil gi lavere totalkostnad ved høye renter.

Oppsummering

Et lån kan være billig. Det er likevel alltid billigere å kunne betale for alt du trenger med egen inntekt. For å finne en billig låneavtale, bør du først ha god oversikt over dine behov. Sett deretter opp et budsjett som inkluderer rentekostnader. Se alltid på den effektive renten. Det er denne som viser hva lånet faktisk vil koste. Gjør en vurdering om lånet er verdiskapende nok til å oppleves rimelig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post