Spar på drivstoffet – fire effektive tipsSpar på drivstoffet – fire effektive tips

Du sparer penger både på å bruke mindre drivstoff, og på å kjøpe det billigere. Med noen enkle grep kan du redusere kostnadene betraktelig. Her får du et knippe nyttige tips, og et lite helseråd som bonus.

Fyll opp tanken på riktig ukedag

Dette tipset gjelder ikke alle steder, og husk at det skjer endringer i markedet som ikke lar seg forutsi her. Men, det er ingen tvil om at prisene på drivstoff endrer seg markant, alt ettersom hvilken ukedag du fyller på.

Tradisjonelt har søndager og torsdager vært de billigste dagene. Dette finner du ut selv ved å gå systematisk til verks. Sjekk bensinstasjonene hver dag når du passerer, og noter deg literprisene over en periode på et par uker. Etter hvert ser du sannsynligvis et mønster.

Betal med kredittkort eller bonuskort

Når du har funnet billigste bensinstasjon, kan du betale med et bensinkort eller drivstoffkort som gir deg ytterligere rabatter. Pass på å betale kredittkortregninga i tide. Du får rentefritak i mellom 45 og 52 dager, alt ettersom hvilket kort du eier. Etter denne perioden løper rentene, og da taper du de pengene du sparte.

Pass på å ikke se deg blind på en spesifikk kjede. Selv om du skulle få 40 øre i rabatt per liter hos den ene kjeden, kan konkurrenten fortsatt ha billigere drivstoff.

Kjør økonomisk

Å kjøre økonomisk innebærer en hel haug med momenter. Her er noen av de viktigste, som samlet sett kan utgjøre en god del besparelser i drivstoff.

 • Kjør med jevn fart.
 • Hold deg til fartsgrensene.
 • Akselerer raskt, og bruk høye gir.
 • Bruk aircondition med måte.
 • Kvitt deg med tung og unødig last.
 • Bruk syntetisk motorolje, fremfor mineralolje.
 • Bruk motorvarmer når gradestokken går mot null.
 • Sørg for å ha riktig trykk i dekkene.
 • Husk service på bilen.

Kjør mindre

Trenger du virkelig bilen for å komme deg til dit du skal? I mange tilfeller er det minst like hensiktsmessig å gå, ta bussen eller trikken, eller sykle. Folk som bor i byer sløser bort mye tid på å sitte i kø, og i køen sløser du også mye drivstoff.

Mange av oss kjører også korte distanser, der andre løsninger får oss frem omtrent like raskt. Kjør mindre, så sparer du både bilen for slitasje, og du sparer drivstoffpenger. Bonusen er at du beveger deg mer, og det er godt for helsa.

https://www.mobil.se/partner/bensinkort-och-kreditkort-med-cashback-pa-bensin-hur-de-fungerar

Hva bør et lån koste for at det kan kalles billig?Hva bør et lån koste for at det kan kalles billig?

Du opplever kanskje fra tid til annen et behov for mer penger enn du har tilgjengelig. Det er store forskjeller mellom banker og lånetyper, samt hvilke betingelser disse kan tilby. Det kan lønne seg å bruke tid på å sette seg inn i de tilgjengelige alternativene. Gjør dette før du signerer en låneavtale. Hver enkelt husstand har ulike muligheter og grenser for hvilke lån de har tilgang til. Også hvor stor sum det er mulig, samt riktig å låne. I denne artikkelen skal vi gjennomgå ulike lånetyper, samt hvordan finne billige totalkostnader.

Ulike lånetyper

Lån med sikkerhet er der banken tar garanti i dine eiendeler. Slik vil ikke banken tape penger i tilfelle mislighold. Om du ikke betaler tilbake som avtalt, kan banken ta eierskap i eiendelen det er stilt sikkerhet i. Denne lånetypen har dermed lavere rente enn usikrede lån, da banken opplever mindre risiko for tap av penger. Den vanligste formen av denne lånetypen er boliglån. Du stiller da sikkerhet i egen bolig.

Ved lån uten sikkerhet, stiller du ingen garanti i egne eiendeler. Banken vurderer da risiko basert på blant annet dine inntekter og utgifter. De vurderer også ut fra lånets totalbeløp, og om du har betalingsanmerkning. Dette innebærer en høyere grad av risiko for banken. De vil derfor kreve høyere rente, som kompensasjon. Ulike varianter av denne lånetypen kan være kreditter, som kredittkort og kassekreditt. Du kan også finne blant annet ulike typer forbrukslån, smålån og rammelån. Du kan bruke disse pengene på hva du vil.

 • Sikrede lånetyper har lavere rente enn de uten sikkerhet
 • Lånetyper uten sikkerhet kan brukes til det du vil

Finne riktig låneform

Den beste låneformen for deg, avhenger av din situasjon og individuelle behov. Du må derfor først kartlegge dine behov, før du søker. Dette kan være lånebeløpet, lengde på nedbetalingstid, eller grad av fleksibilitet ved innskudd og uttak. Det kan også innebære øvre grense for månedlige nedbetalinger. Blant annet en kreditt, er fleksibel. Her kan du ta ut og sette inn penger etter behov, og inntektsnivå. Et tradisjonelt forbrukslån er strukturert med faste månedlige innbetalinger. Her vil du på forhånd motta en bestemt dato for avslutning av avtalen.

Du bør selv tilrettelegge for en best mulig økonomi for din situasjon. Dersom du har en tendens til å handle spontant, bør du gjerne søke om en avtale med fast nedbetalingsstruktur. Slik vil du lettere kunne unngå sløsing, samt økte rentekostnader. Sett gjerne opp en oversikt på forhånd over hva pengene skal brukes til, og følg denne nøye. Dersom du er nøktern, kan du ofte ha fordel av en kreditt. Her vil du kun betale renter av det utestående beløpet. Resten av pengene står trygt på konto.

Hvordan finne den billigste låneavtalen

Inkluder alltid alle kostnader for å beregne hvilken låneavtale som er billigst. Den nominelle renten oppgir kun rentesats. Den effektive renten inkluderer øvrige kostnader. Legg derfor alltid den effektive renten til grunn ved sammenligning av ulike tilbud. Vær oppmerksom på at renten bankene oppgir, er den gjennomsnittlige renten de tilbyr sine kunder. Du kan som ny kunde derfor få tilbud om både en lavere eller høyere rente enn denne. Dette baseres på bankens opplevde risiko ved din låneavtale. Du kan få en billigere låneavtale dersom du har en robust økonomi.

Betingelsene en bank kan tilby deg som søker, baseres på opplevd risiko for riktig betjening av låneavtalen. Dette betyr at en rente som én person får tilbud om, kan være utilgjengelig for en annen. Ulike banker kan også oppleve ulik grad av risiko hos samme person. Hent derfor tilbud fra flere banker. Dette gir økt mulighet for å få en billig låneavtale. Bruk gjerne en kalkulator. For eksempel DNB tilbyr en på sine nettsider, for å sammenligne tilbud.

 • Velg lånet med laveste totalkostnad
 • Ikke søk om mer penger enn nødvendig
 • Søk hos flere banker for godt sammenligningsgrunnlag
 • Bruk all tilgjengelig kapital til å betale raskt tilbake

Opplevelsen av pris er subjektiv

Om en låneavtale oppleves billig eller ikke, er subjektivt. Dette avhenger av dine forutsetninger for tilgjengelig rentesats. Det vil også avhenge av hva du velger å bruke pengene på. Ved en god investering, kan dette oppleves billig. Ved en dårlig investering derimot, kan det oppleves som en fordyring av et eksisterende tap. Det er din opplevelse av om det du har brukt penger på, er verdt den ekstra kostnaden. Dette vil derfor variere fra person til person.

De fleste låneavtaler har en høyere kostnad, enn dersom du handler av egen inntekt. Et unntak er kreditt. Denne tilbyr kostnadsfri start, såfremt beløpet betales innen fristen. Utenom dette vil et lån nesten alltid telle som en ekstra utgift. Det er tross alt dette som gir låneaktører fortjeneste. Du bør derfor alltid veie alternativene. Opptak av lån med påfølgende kostnader, mot å utsette investeringen til du har spart med egen inntekt. Eventuelt kan du også velge å ikke gjøre investeringen. Et rimeligere alternativ du har råd til med egen inntekt, kan også være en løsning.

 • Vurder om lånet er verdiskapende nok til å oppleves rimelig
 • Prøv å gjøre en objektiv avveining av om låneavtalen er fornuftig eller ikke

Å låne smart

Å låne penger kan i enkelte tilfeller være en god økonomisk beslutning. For eksempel dersom du investerer for å tjene mer på dette, enn summen på de totale lånekostnadene. Det kan også være å ta opp et studielån. Dette kan hjelpe deg å ta en utdanning, som øker inntekten med mer enn tilbakebetalingen vil koste. Husk at kort nedbetalingsperiode alltid vil gi lavere totalkostnad ved høye renter.

Oppsummering

Et lån kan være billig. Det er likevel alltid billigere å kunne betale for alt du trenger med egen inntekt. For å finne en billig låneavtale, bør du først ha god oversikt over dine behov. Sett deretter opp et budsjett som inkluderer rentekostnader. Se alltid på den effektive renten. Det er denne som viser hva lånet faktisk vil koste. Gjør en vurdering om lånet er verdiskapende nok til å oppleves rimelig.

Nå kan bankene gi svar direkte på søknader om lånNå kan bankene gi svar direkte på søknader om lån

Med digitalisering har det blitt enklere å sende lånesøknader. Før måtte du selv samle all nødvendig informasjon. Blant annet dine inntekter, faste utgifter og gjeld. Alt før du møtte opp i banken. I dag foregår alt på nett. Bankene kan hente all informasjonen de trenger automatisk fra både Skatteetaten og gjeldsregisteret. Du får nå automatisk beskjed dersom det er noe ekstra du må sende inn. Det kan hende du må bekrefte sin faktiske inntekt. Noen ganger må du også oppgi informasjon om bilen eller boligen du ønsker å låne penger til.

Siden all informasjon nå kan hentes inn automatisk, går det også raskere å behandle lånesøknader. Det finnes mye positivt med denne ordningen. Det kan likevel ha noen negative konsekvenser. Dette har blant annet E24 har skrevet om. Siden prosessen foregår automatisk, er det ingen skjønnsvurdering av en tredjepart. Du kan få avslag på søknad hvis du ikke oppfyller alle krav. Dette selv om du har både inntekt og betalingsevne å vise til. Datamaskinen vurderer kun informasjonen som blir oppgitt, mot kriteriene som er satt av banken. Dette kan ha både heldig og uheldig utfall.

 • Du kan søke låneavtaler på nett både på datamaskinen og mobilen
 • All nødvendig informasjon hentes inn automatisk
 • Lånesøknader kan vurderes fortløpende siden alt foregår automatisk

Før du søker

Før du søker, er det flere ting du må huske på, og innhente informasjon om. Selv om bankene kan hente mye informasjon automatisk, er det viktig å dobbeltsjekke at alt stemmer. Både med tanke på inntekt, og gjeld. Hvor ofte bankene oppdaterer din gjeldssituasjon varierer. Du kan ofte nylig ha gjort en ekstra innbetaling som enda ikke er registrert i gjeldsregisteret. Det er også lurt å undersøke markedet, for det lånet du skal søke. På denne måten vil du finne bankene med de beste betingelsene for din egen økonomi.

 1. Undersøk hvilke banker som tilbyr de beste betingelsene
 2. Påse at gjeld registrert hos gjeldsregisteret stemmer

Få svar direkte fra tilbyder

Studielån, boliglån, billån og forbrukslån er alle lån du enkelt kan søke om på nett. Studielån krever ingen informasjon om inntekt eller gjeld. Kun hvor du skal studere. Dette fordi disse følger andre retningslinjer. For andre lån må du oppgi informasjon om arbeidsforhold, inntektsnivå, samt hvor mye du har i tidligere gjeld. Alt dette sendes enkelt inn med elektronisk søknad. Du kan få svar umiddelbart om du får innvilget lånet eller ikke. I noen tilfeller kan du få innvilget låneavtaler med forbehold. Da må du sende inn ekstra dokumentasjon.

 • Elektronisk søknad direkte hos banken
 • Automatisk innhenting av informasjon
 • Signer enkelt med Bank-ID

Du får kun svar direkte etter lånesøknad, dersom du søker direkte hos en bank. For eksempel DNB eller Sbanken. Hvis du benytter deg av anbudsider slik som Lendo, får du ikke svar med en gang. Likevel innen rimelig tid. Uansett hvordan du velger å søke, er det banken du signerer avtale med, du skal forholde deg til. Alt fra søknad til signering av låneavtaler, foregår i dag sikkert på nett ved bruk av Bank-ID som identifikasjon. Du kan også søke direkte i bankens lokaler. Dette vil ta lenger tid.

Søke flere steder

For å øke sjansene for å få innvilget din søknad, kan du søke hos flere banker. Hvor raskt du får svar på din, avhenger av hvilket lån og beløp du søker om. Hvis du får avslag fra én bank, betyr det ikke at du vil få avslag fra en annen. Hvilke kriterier bankene går ut fra, varierer. Noen banker krever blant annet en minimumslønn i året. Eventuelt at du er over en viss alder. Ikke alle banker har disse kravene.

Sammenlign før du søker

Siden bankene kan gi raske svar, kan det være en fordel å undersøke deres betingelser først. Slik kan du spare deg selv for mye tid. På denne måten unngår du å søke hos banker som ikke innvilger din lånesøknad. Dagens Næringsliv har flere ganger skrevet om forbrukslån, og hvordan du kan unngå å havne i gjeldskrise. Siden bankene kan behandle søknader elektronisk, kan du også på forhånd se hvor mye du må betale hver måned. Slik kan du tilpasse søknaden deretter.

 • Sammenlign renter og gebyrer
 • Se på nedbetalingstid

Det er de totale lånekostnadene, som tilsier hvor dyrt et lån vil bli. Dette vil si hvor mye du betaler i avdrag, samt renter og gebyrer. En låneavtale med lav rente, men lang nedbetalingstid, kan være dyrere enn en med kort nedbetalingstid og høy rente. Det er hvor mye renter du vil betale over tid, som bestemmer hvor dyre de totale lånekostnadene vil bli. Når du bruker en lånekalkulator, vil du få oppgitt en forhåndsbestemt rente. Denne er enten nominell eller effektiv. Den effektive renten er inkludert alle avgifter og gebyrer. Det er derimot ikke garantert at dette er renten du vil bli tilbudt.

En kort oppsummering

I dag foregår veldig mye på nett, og mange søknader har blitt digitalisert. Dette har gjort at banker blant annet kan behandle lånesøknader fortere. På denne måten vil du også få pengene raskere på konto enn før. Det har nå blitt enklere å sende lånesøknader. Også å finne informasjonen som trengs til å fylle ut disse. Du kan selv undersøke skatteetaten og gjeldsregisteret. Slik ser du hvor mye inntekter og gjeld som er registrert på deg. Det gjør det enkelt å finne ut av hvor mye du kan låne, med tanke på fem ganger årsinntekt-regelen.

FAQ

Hvordan søke lån på nett?

Her har du flere muligheter. De to mest brukte, er å søke direkte fra bankens hjemmeside. Du kan også benytte deg av en tredjepart, som videreformidler søknaden til samarbeidsbankene. Søknaden er relativt lik hos begge tilbydere. Du må fylle inn den samme informasjonen om arbeid, inntekt og gjeld. Dette uansett hvilken metode du benytter deg av.

Hvor lang tid tar det før pengene er på konto?

Selv om du får innvilget lånet innen kort tid, vil ikke pengene stå på konto rett etterpå. Du må først signere en låneavtale, ved bruk av Bank-ID. Informer om hvilken konto du ønsker pengene på. Etter dette tar det normalt 1–3 virkedager før pengene er tilgjengelig.

Hvordan signere låneavtale på nett?

For å kunne signere en låneavtale på nett, må du være kunde hos den aktuelle banken. Ha Bank-ID tilgjengelig. I dag har de fleste dette tilgjengelig på mobilen. Slik er det enklere å signere avtaler. Du må signere med Bank-ID, eller møte opp i banken før du får utbetalt pengene.